กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ต.ค. 2561 01:43 generaladmin swsk ลบ ทดสอบงานการเงิน
10 ต.ค. 2561 01:43 generaladmin swsk ลบ งานการเงิน
9 ต.ค. 2561 06:55 generaladmin swsk สร้าง ผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 ต.ค. 2561 15:27 generaladmin swsk แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ต.ค. 2561 06:19 generaladmin swsk แก้ไข โครงสร้างการบริหารงาน
4 ต.ค. 2561 06:18 generaladmin swsk แนบ ADMINSWSK10.43.36-AM2-23-2018-00015.png กับ โครงสร้างการบริหารงาน
3 ต.ค. 2561 21:33 generaladmin swsk แก้ไข สว.ศก.
3 ต.ค. 2561 21:31 generaladmin swsk แก้ไข สว.ศก.
3 ต.ค. 2561 21:30 generaladmin swsk แก้ไข สว.ศก.
3 ต.ค. 2561 21:19 generaladmin swsk แก้ไข โครงสร้างการบริหารงาน
3 ต.ค. 2561 21:18 generaladmin swsk แนบ ADMINSWSK10.41.26-AM2-23-2018-00013.png กับ โครงสร้างการบริหารงาน
3 ต.ค. 2561 21:16 generaladmin swsk สร้าง ทดสอบงานการเงิน
3 ต.ค. 2561 21:14 generaladmin swsk แก้ไข สว.ศก.
3 ต.ค. 2561 21:13 generaladmin swsk แก้ไข สว.ศก.
3 ต.ค. 2561 21:12 generaladmin swsk สร้าง งานการเงิน
3 ต.ค. 2561 21:11 generaladmin swsk ลบ งานการเงิน
3 ต.ค. 2561 21:11 generaladmin swsk สร้าง งานการเงิน
3 ต.ค. 2561 21:10 generaladmin swsk แก้ไข สว.ศก.
3 ต.ค. 2561 21:07 generaladmin swsk สร้าง ทดสอบ
2 ต.ค. 2561 14:35 generaladmin swsk แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ต.ค. 2561 14:32 generaladmin swsk แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ต.ค. 2561 14:30 generaladmin swsk แนบ แผนผังโรงเรียน.jpg กับ ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ต.ค. 2561 14:20 generaladmin swsk แนบ การแต่งกายปรับใหม่.docx กับ การแต่งกาย
2 ต.ค. 2561 14:20 generaladmin swsk สร้าง การแต่งกาย
2 ต.ค. 2561 05:37 generaladmin swsk แก้ไข บุคลากร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า