สว.ศก.‎ > ‎

แผนผังโรงเรียน

หมายเลข
 1. อาคารประดู่แดง (108)
 2. อาคารศรีนครินทร์ (324)
 3. อาคารสระปทุม (306)
 4. หอประชุมแม่ฟ้าหลวง
 5. หอประชุมแม่ฟ้าหลวง
 6. หอพักชาย
 7. หอพักหญิง
 8. อาคารฝึกงาน
 9. แฟลตครู
 10. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กำลังก่อสร้าง)
 11. บ้านพักครู
 12. โรงรถ
 13. สนามกีฬา 1
 14. สนามกีฬา 2
 15. สนามฟุตบอล
 16. ประตู 1
 17. ประตู 2
 18. ลานตาลคู่
 19. แปลงเกษตร
 20. โรงเลี้ยงสัตว์